Doedelzakslong - MHT Nederland

Ga naar de inhoud

Doedelzakslong

Wist u dit? > Gezondheid


In een artikel van het medisch vakblad Thorax van maandag waarschuwen de auteurs voor het gevaar van niet onderhouden blaasinstrumenten. Een 61-jarige man is in Groot-Brittannië overleden nadat hij -vermoedelijk al jaren- schimmels had ingeademd die in zijn doedelzak groeiden.


De overledene speelde dagelijks op zijn doedelzak en leed aan een droge hoest en kortademigheid. Zijn gezondheidstoestand verbeterde onverwacht tijdens een verblijf van drie maanden in Australië. Omdat hij vertrokken was zonder zijn muziekinstrument, wilden de dokters de doedelzak wel eens van naderbij onderzoeken. Uit analyse bleek dat er meerdere soorten schimmels in verschillende onderdelen van het instrument aanwezig waren. 

Ondanks een behandeling, stierf de muzikant in oktober 2014. Tijdens de lijkschouwing werd vastgesteld dat hij aan verschillende longletsels leed.
Het ging om het eerste geregistreerd geval van hypersensitiviteitspneumonitis bij een doedelzakspeler, vermoedelijk veroorzaakt door het inademen van schimmels, aldus het artikel. “Spelers van blaasinstrumenten moeten het belang inzien van regelmatig poetsen”, waarschuwen de auteurs tegen achtergebleven gist en andere schimmels.

“Ideaal is even een lap katoen door het instrument te halen na elk gebruik om te voorkomen dat vocht bezinkt”, adviseert Andrew Bova, een verantwoordelijke van het Nationaal Doedelzakcentrum in Glasgow, op de BBC.

Bron: Het Nieuwsblad, België


Naschrift JM:
Het gaat hier met name om blaasinstrumenten die luchtreservoirs hebben waarin vocht kan bezinken. Maar ook bij de mondharmonica gelden 'spelregels' die het instrument en de bespeler daarvan behoeden voor kwalijke invloeden van buitenaf. 
Terug naar de inhoud