Harmonica Tabs - MHT Nederland

Ga naar de inhoud

Harmonica Tabs

Wist u dit? > Anders

Harmonica tabs
Niet iedereen kan het traditionele notenschrift lezen en het vergt ook best wat tijd en geduld om dit goed te leren. Voor de muzikanten die om welke reden dan ook geen notenschrift (bladmuziek) kunnen of willen lezen, zijn er gelukkig alternatieven.
Een mooi voorbeeld is het alternatief van de Jostiband. Hier werkt men met een systeem van kleuren. En dat dit systeem goed werkt, bewijst de Jostiband regelmatig met haar leuke en gezellige optredens. 


Cijfers boven het kanaal
In de wereld van mondharmonica is er ook een alternatief voor de notenschrift, namelijk de Harmonica Tabs. Dit systeem is gebaseerd op de 10-kanaals diatonische mondharmonica waar de meeste mondharmonicaspelers op spelen. Iedereen kan wel tot tien tellen. Voor wie dat niet kan, meestal staan boven de kanalen (gaatjes) van de mondharmonica de cijfers 1 t/m 10 vermeld. In de Harmonica Tabs zijn deze cijfers de basis.


Blazen of halen
We weten nu het cijfer van het desbetreffende kanaal, maar nog niet of we moeten halen (zuigen) of blazen. Ook daar is een oplossing voor bedacht.

Voor of achter het cijfer van het desbetreffende kanaal komt een symbool te staan dat weergeeft of er geblazen of gehaald moet worden. Nu wordt het wat lastig omdat hier geen standaard symbool voor is.

De meeste MHT groepen in Nederland hanteren het plusteken (+) voor het cijfer wanneer er geblazen moet worden. Staat er niets voo rhet cijfer, dan is het logischerwijs halen.

Er zijn Harmonica Tabs die als symbool voor het halen het – (minteken) hanteren.

Voorbeeld: +4 betekent blazen in het vierde kanaal halen en 4 (of -4) betekent halen in het 4e kanaal.


Andere vormen
Met name in Amerika (de bakermat van de mondharmonica) zijn er meerdere vormen van Harmonica Tabs (of HarpTabs). De + en de - precies worden vaak andersom gebruikt of er staat een B (Blow/blazen) of D (Draw/halen) voor het cijfer. Ook worden er pijltjes naar boven of naar beneden gebruikt die het blazen of halen aangeven. Heb ik het goed, dan hanteert MHT Almere ook de pijltjes. Zie onderaan.


Halve tonen
Laten we de piano als voorbeeld nemen. We zien daarop witte- en zwarte toetsen. De witte toetsen zijn de hele- en de zwarte de halve tonen. Hiermee zijn alle toonsoorten te spelen.

De diatonische mondharmonica is per toonsoort ontworpen. Dat wil zeggen dat de tonen van het desbetreffende toonsoort als het ware voorgeprogrammeerd zitten in in de mondharmonica.; dus ook de eventuele halve tonen. Het gaat te ver om hier de materie van de toonsoorten uit te leggen.

Vergelijk het maar met de stem van de mens. De één praat met een mooie donkere stem terwijl de ander een hoge stem heeft. Met alles wat er tussenin zit.

Op één diatonische mondharmonica zijn niet alle toonsoorten te spelen. De diatonische mondharmonica is per toonsoort ontworpen. Dat wil zeggen dat de tonen van de desbetreffende toonsoort als het ware voorgeprogrammeerd zitten in de mondharmonica. Dus ook de halve tonen die in deze toonsoort zitten. 

M.u.v. de toonsoort C hebben alle andere elf toonsoorten één of meer halve tonen. Dus ook de elf diatonische mondharmonica's. Even terzijde: een muzieknoot lees je en een toon hoor je.

Er wordt muziek geschreven die zich niet houdt aan de regeltjes van de toonsoorten. Soms wijkt men af van deze ‘regeltjes’ en staan er ineens halve noten uit een andere toonsoort geschreven. Oeps, te laat om even een andere mondharmonica te pakken. De (ver)gevorderde mondharmonicaspeler lost dit op door deze ‘afwijkende’ toon om te buigen zodat die klinkt als de geschreven halve noot.

Er zijn mondharmonicaspelers (neen, ik niet) die kunnen op één diatonische mondharmonica vrijwel alle noten spelen. Ik kan dit wel op de chromatische mondharmonica omdat die daarvoor speciaal is gemaakt. Grapje.

Ook het spelen van de halve noten worden in de Harmonica Tabs als symbool weergegeven. Het gaat echter te ver om dit hier te beschrijven.


Duur van de noten
Nu weten we waar en hoe wij de noten moeten spelen (halen of blazen), maar nog niet hoelang die noten dan duren. Ook daar is een symbool voor en wel het traditionele notenschrift.
Zo komt het complete plaatje er zo uit te zien


Naschrift:
Ik merk op dat de meeste mondharmonicaspelers gebruik maken van de Harmonica Tabs zonder het traditionele notenschrift te lezen. Ze luisteren na de muziek en spelen hierbij de Harmonica Tabs.

Op het internet zijn talloze websites met muziek met de bijbehorende Tabs te vinden. Let hierbij goed op de gebruikte toonsoort en dus ook op de te gebruiken mondharmonica!

Veel plezier,

   Terug naar de inhoud