Hyperlinks maken toegestaan - MHT Nederland

Ga naar de inhoud

Hyperlinks maken toegestaan

Wist u dit? > Anders

8 september 2016

Het plaatsen op een website van een hyperlink naar auteursrechtelijk beschermde werken die zonder toestemming van de auteursrechthebbende zijn gepubliceerd op een andere website, vormt geen „mededeling aan het publiek” wanneer de plaatser van deze link dit doet zonder winstoogmerk en zonder te weten dat de publicatie van deze werken illegaal was. Indien deze hyperlinks daarentegen met winstoogmerk worden verstrekt, moet kennis van het illegale karakter van de publicatie op de andere website worden vermoed.

Eerder oordeelde het Europees Hof van Justitie dat linken naar beschermd materiaal (legaal online gezet) niet strafbaar was. De uitspraak van vandaag gaat een stapje verder. Het Hof oordeelt nu dat linken naar beschermd materiaal dat illegaal op online is gezet wel strafbaar is indien er sprake is van een winstoogmerk. 

M.a.w, particulieren die geen winstoogmerk nastreven mogen altijd linken naar auteursrechtelijk beschermde werken, ongeacht deze legaal of illegaal online zijn gezet.


Bron: Arrest in zaak C-160/15
 
Terug naar de inhoud